fredag, oktober 22, 2010

Vårdgaranti i luften

I höst kommer det på´allvar att visa sig vilka som har god tillgänglighet till vården, för det är först nu som kraven är så skarpa att de verkligen ger en indikation på hur god tillgänglighet respektive landsting har. Därför är det med viss oro man kan se på dagens redovisning i DN av hur läget är efter september månad, det signalerar inte att många landsting kommer att klara tillgängligheten på ett tillfredsställande sätt och därmed ej heller få del av pengarna i kömiljarden.

Landstingen har tagit på sig att nå en nivå som innebär att man ska klara vårdgarantin till minst 80% i genomsnitt under hösten. När man nu kan se att efter september månad så framgår det av väntetider i vården att några landsting klarar enbart runt 50% och ganska många ligger på mellan 60-70% så signalerar det väldigt tydligt att man kommer inte att nå upp till de krav man borde.

Men dennna uppföljning är viktig för den visar att vi har fortfarande mycket kvar att göra för att få vården att fungera som det är avsett och när man tittar på vilka som klarar uppdraget så finns det inget samband med kostnaderna i berört landsting, snarare tvärtom. Att klara vårdgarantin handlar om att systematiskt arbeta med vårdprocesserna och vårdflödet. man måste se till att man har ordentliga planeringsrutiner och ordentlig uppföljning - det är bara då man får ordning på väntetiderna.

För Kalmar län är uppföljningen en varningssignal - vi klarar inte vårdgarantin på ett tillfredsställande sätt i september - om vi inte ska förlora greppet om detta så krävs ett ännu starkare fokus på vård i tid - just idag känns majoritetslöftet om köfrivård avlägset!

Inga kommentarer: