söndag, oktober 31, 2010

Majoriteten tar över alliansens politik

Den gångna veckan har landstingsmajoriteten bit för bit publicerat lite från deras kommande budgetförslag, enligt känt manér från Alliansregeringen. Det intressant är att man presenterat sådant som vi från Allianspartierna drev hårt i valrörelsen ch i en del fall sedan flera år tillbaka.

Äntligen ger man lite vika för den kritik vi haft mot de orimliga avgifter man införde på hjälpmedel, men prestigen sitter så hårt att man kan inte korrigera misstaget helt utan håller kvar en ganska rejäl del av avgiftshöjningarna. Om man nu ändå skulle erkänna sitt misstag så kunde man väl gjort full reträtt - men icke!

Sedan har man nu släppt att man följer vårt förslag om att fördubbla antalet psykologer i primärvården, men det är ett litet steg man tar framåt. Dock är det bra att man tillskjuter medel för detta ändamål och inte tvingar psykiatrin att avstå dessa resurser.

Man påstår nu att man ska satsa på rehabilitering, men finläser man den pressinformationen så framgår det inte alls om nu tar steg två och skapar en fullvärdig enhet för medicinsk rehab i Västervik eller om det är en ny halvmesyr. Om de hade följt Allianspartiernas förslag så hade vi nu varit på väg att verkligen skapa denna fullvärdiga enhet - nu vet vi inte ens om det något med det under de närmaste åren.

Dock återstår det flera intressant frågor att få svar när majoriteten presenterar sin budget i veckan:
- Kommer psykiatrin få behålla sina tillfälliga medel som man haft de senaste åren - 6 miljoner gör skillnad?
- Hur kommer man hantera IT fövaltningens stora underskott - hur mycket utökas deras ram med?
- Blir det pengar till några nya familjecentraler eller är det i praktiken stopp?

Frågorna är många fler - det blir intressant att se om de får några svar i veckan?

Inga kommentarer: