torsdag, oktober 21, 2010

Osunda vanor....

Igår deltog jag i en seminariedag kring nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - kort sagt förebyggande arbete. Det fokuserar på fyra områden där vi människor gärna lever på marginalen av vad som är nyttigt för oss. Det är rökning och tobaks användning, riskbruk av alkohol, för lite motionerande och osunda matvanor, dvs för lite frukt och grön och för mycket sötsaker....

Det är väldigt bra att man nu tar fram riktlinjer för detta arbete. Det kommer att göra att betydelsen av det och legitimiteten för det ökar. En av de genomgångar vi hade visade att vi använder inte idag alla de kontaktytor vi har med medborgarna för att arbeta förebyggande. det är t ex märkligt att vi inte använder tandvården mer som möter både barn och vuxna. Dessutom är det så att många av dessa osunda vanor påverkar vår tandstatus så det finns en väldigt naturlig ingång för tandvården att delta i det förebyggande arbetet. Ska vi lyckas med att minska mängden sjukdomar orsakade av osunda livsstil så måste alla delar av sjukvården bidra, där finns en stor utmaning de kommande åren.

Sedan kan jag inte låta bli att tycka att läkaren Dan Johannesson är både modig och stark i sin tydlig kamp (se barometern)  mot rökningen. Det är väldigt betydelsefullt att han som doktor tar så tydlig ställning och dessutom sparkar på politiken, för det är så att en del av dessa frågor kan politiken påverka och det borde vi ta på större allvar!

Inga kommentarer: