onsdag, oktober 13, 2010

Ett steg framåt för hälsoarbetet

Idag har Socialstyrelsen enligt DN presenterat förslag till nationella riktlinjer för att minska livsstilsrelaterade sjukdomar. Och jag säger äntligen! I Kalmar län inledde vi detta arbete uttalat 2003 med ett större projekt som nu har lett fram till att alla vårdcentraler ska också ha hälsorådgivning och erbjuda tobaksavvänjning, motion på recept osv. Det betyder att redan idag ska alla vårdcentraler i länet motsvara socialstyrelsens riktlinjer. Doktorerna har en central roll i detta arbete och det motstånd som tidigare har funnits, hoppas jag nu helt försvinner med att vi får nationella riktlinjer för arbetet.
En viktigt pusselbit för att motverka framtida behov av sjukvård är att hälsoarbetet blir mer framgångsrikt och minskar riskerna för ohälsa - då kommer resurserna lättare räcka till alla dem med tydliga behov:

Inga kommentarer: