onsdag, oktober 13, 2010

landstingsöverskott tack vare regeringen

Idag har vi haft landstingsstyrelse och bland annat diskuterat delårsbokslut. Det visar på ett extra stor överskott som majoriteten väldigt gärna vill ta åt sig äran för, men inget kunde vara falskare. Det beräknade överskottet för helåret är 223 miljoner och det uppstår tack vare statens konjunkturstöd på 98 miljoner, den förbättrade tillväxten beroende på bra ekonomisk politik med 106 miljoner och därtill de av regeringen initierade sänka sjukavgifterna, så ser det ut egentligen!!

Resultatet visar att det gör skillnad vilken regering vi har och det är bättre med en regering som lyckas skapa tillväxt och höjda skatteintäkter än en regering som lovar ut ofinansierade bidragshöjningar.

Inga kommentarer: