måndag, november 12, 2012

Den nya hårda vänstermajoriteten

Läser idagens östran om paret på Öland som ansökt om riksfärdtjänst. Det är blind man som vill ha möjlighet att få sammanhållen färdtjänst hela vägen mellan bostaden till Växjö, dvs en bilresa. Detta avslår KLT och när paret överklagar framkommer det att man från KLTs sida/landstinget i Kalmar läns sida anser att personen i fråga kan åka med ledsagare. Det vill säga mannen hustru som också har svårigheter att förflytta sig ska ta ansvaret för buss och tågresor. Om uppgifterna är något så nära verkligheten så är det en förfärande hård myndighetsbedömning som landstinget ägnar sig åt. Färdtjänst och riksfärdtjänst är till för att göra det möjligt för människor med funktionsnedsättning att kunna resa och leva ett "normalt" liv. I all myndighetsutövning måste man också se till lagens intentioner, inte enbart till att minimera nyttjandet av en verksamhet så långt det är möjligt. Det kanske är ekonomiskt bra men det strider mot avsikterna med lagstiftningen enligt min mening. Men vad tycker Anders Henriksson? Vi debatterade detta i våras då var han lojal med den hård myndighetsutövningen i vårt län - är han det fortfarande?

Tyvärr finns inte Östrans artikel på nätet!

Inga kommentarer: