onsdag, november 07, 2012

10 goda förslag för bättre vård i vårt län!

Igår presenterade vi Allianspartiernas gemensamma budgetalternativ. Det innehåller mer än 40 förslag och är det mest omfattande som vi presenterat sedan 2006. Det lägger en delvis annan riktning för utvecklingen av vården. Vi har byggt förslaget kring fyra huvudområde:
Jämlik vård i hela länet
Valfrihet för medborgarna
Bättre vård för våra äldre
Personalen är nyckeln till framtiden

Om jag ska peka ut de tio viktigaste förslagen så är det följande:
1) 90 sekunders ambulanser i hela länet!
2) äldreteam startar om i Kalmar
3) samlade palliativa vårdplatser i Västervik - en väg till värdig vård
4) vårdval för KBT behandlingar, öppenvårdspsykiatri sjukgymnastik mm
5) anhörigprogram för hela länet
6) kortare väntetider för dem med längst sjukresor!
7) större möjligheter för sjuksköterskor att kunna specialistutbilda sig!
8) kompetens höjning inom geriatrik
9) säkra vårdutbudet på mindre orter - enklare med filialer
10) vårdcoachning för patienter med svåra kroniska sjukdomar

Majoriteten i landstinget la ett antal bra förslag såsom satsning på Dialysen och att vi nu förbereder byggandet av en ny hälsocentral i Emmaboda. Men de undvek att tala om hur de vill spara 60 miljoner det kommande året - de måste de nu svara på och vi kräver nu att landstingsstyrelsen på varje fullmäktige nästa år ska redovisa hur arbetet mot budgetbalans går - det. är en fråga om demokrati!

Inga kommentarer: