torsdag, november 08, 2012

Lika - olika?

I debatten kring hälso-sjukvården dyker det återkommande upp frågor om vi har en lika vård i landet. det enkla svaret på den frågan är - nej. Men vi har sett till det stora hela en väldigt likvärdig vård. Däremot finns det ju områden som det av någon märklig anledning finns skillnader inom som är svåra att motivera och att förstå. När vi som tror på betydelsen av det lokala och regionala självstyret ställs inför dessa frågor så svarar vi gärna reflexmässigt att olikheter är bra och de uppstår på medvetna lokala och regionala prioriteringar. Men när man då börjar studera en del konkreta områden så inser jag att det är svårt att använda den reflexmässiga reaktionen.
SKL har på uppdrag av sjukvårdsdelegationen tagit fram en rapport kring barnlöshet och hur stödet ser ut för dem som söker assisterad befruktning. Det jag slås av då är att där finns olikheter som inte handlar om något annat än slumpen, vem som var handläggande tjänsteman, klinikchef när beslutet tog eller något dylikt. För det är svårt att se varför vi har en spridning på ålder när vi från landstingen erbjuder assisterad befruktning på 4-5 år eller stor skillnad i antalet försök man erbjuder.
Jag tror att för att vi ska kunna utveckla det regionala självstyret och låta debatten handla om hur vi regionalt formar vården så att den passar våra invånare bäst måste anstränga oss mellan landstingen för att harmonisera icke förklarbara skillnader. Dock menar jag att det är i grunden ett ansvar vi som förtroendevalda i respektive landsting har, inte en fråga där vi genom SKL dömer av frågor. Men däremot är det utmärkt att SKL såsom genom denna rapport visar hur det ser ut och därmed ger underlag för ett mer gemensamt beslutsfattande. Vår strävan måste vara att erbjuda en likvärdig vård i landet, den ställer krav på att vi också samordnar oss mellan landstingen!

Inga kommentarer: