måndag, november 12, 2012

Glädjande revisionsrapport om psykiatrin

I fredags presenterade revisionen en uppföljande rapport på den granskning man genomförde 2009! Rapporten 2009 var väldigt kritisk och revisionsansvariga talade om att man övervägt att säga att verksamheten inte var ändamålsenlig. Därför är det glädjande att läsa att man nu i den nya granskningen visar att en tydlig utveckling skett och att det finns en rörelse mot bättre förutsättningar att följa verksamheten och leda den. Det är särskilt bra att man på ett antal områden börjar få system som hänger ihop för hela förvaltningen, såsom arbetet med patientsäkerhet. Samtidigt visar rapporten att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

Det som för mig som förtroendevald känns mest angeläget att man nu förstärker arbetet med är det man i granskningen beskriver som uppföljning av behandlingsresultat. Det är inte bra att där har enligt rapporten inget hänt sedan 2009 och det tillsammans med att inrapportering till kvalitetsregister ännu inte fungerar på ett tillfredsställande sätt gör ju att vi har lite eller begränsade möjligheter att se om arbetet leder till önskade resultat! Jag tror att det är väldigt viktigt att vi från politikens sida är väldigt tydliga med att vi förväntar oss att man börjar systematiskt rapportera till kvalitetsregister, det kan inte vara ett möjligt alternativ att man gör det om man vill i verksamheten - det är något som ska ske!

För några veckor sedan var jag med om en väldigt bra dag kring psykiatrin, det var när man firade 100 år av verksamhet i Kalmar län. Det var en intressant och givande dag. Men den gav också ett intressant perspektiv på utvecklingen, stundtals skrämmande. Jag hoppas att när man om ett antal år firar typ 110 år så kommer de då senaste 10 åren visa på en mycket stark utveckling mot en kvalitetsorienterad och evidensbaserad psykiatrisk verksamhet där patienterna verkligen står i centrum!

Inga kommentarer: