onsdag, november 07, 2012

Om ideprogrammet!

För någon vecka sedan var vi samlade i distriktsstyrelsen i Centerpartiet i Kalmar län och vi hade närmast en helkväll av diskussioner kring det utkast till program som i början av oktober publicerades på den Wiki som man använder i arbetet. Det finns mycket gott att skriva om den öppna process som vi har haft kring ideprogrammet och ambitionen att göra det kort och fokuserat på centrala värderingar för centerpartiet. Men när jag nu haft möjlighet att se vart det är på väg och läsa ordförandens reflektioner kring programmet i en intervju i SvD förra veckan är jag en aning bekymrad!

För mig är det viktigt att vi får ett program som är i takt med de samhällsutmaningar vi lever med, men som också bygger på värderingar om hur vi vill bygga samhället. Därför är det väldigt bekymmersamt att det i det material som så här långt presenterats inte finns någon samlad analys av vårt samhället och dess utmaningar. Ska vi skapa ett hållbart program så behöver det vara en matchning mellan idéer ochsamhälsutveckling! Det andra som oroar mig är att programtexten så här långt är extremt individorienterad. För mig byggs samhället i samspelet mellan enskilda individer och det vi, vi är tillsammans. Därför måste enligt min mening ett ideprogram för Centerpartiet ha en tydlig vision av vad vi är i relation till varandra och inte enbart vad vi som individer kan göra och ska ha frihet att göra. Som det nu är formulerat är det en klar dragning till libertarianska idéer som jag inte tror är en rimlig grund för centerpartiet där gemensamma insatser har varit ledord i t ex ekonomiska föreningar och i mindre kommuner runt om i Sverige.

När jag så läser vad programkommitteens ordförande tycker är viktigt är det bekymmersamt om man gör den federala föreställningen för samhällsbygget till ett ledord. Att vi ska ha stor regional frihet när det gäller att utforma verksamheter och hantera välfärdsfrågor tycker jag är viktigt. att vi ska öka medborgarnas självbestämmande och slippa politikers och byråkraters klångfingrighet är rätt. Men det är långt ifrån att regionalisera lagstiftning och skattebaser. För frågan om vi ska införa råvarubeskattning då måste man i ett postindustriellt samhället fundera på alla aktuella råvaror såsom innovationskraft, skogsuttag, intellektuella kompetenser etc. Enligt min enkla mening är detta ett sidospår och inte en väg som kan skapa ny idekraft i centerpartiet. Jag har svårt att tro att det skapar engagemang eller ger oss nycklar för att driva samhällsutvecklingen.

Centerpartiet är ett socialt parti och ett liberalt parti - låt oss i ett nytt ideprogram hålla i dessa trådar och kombinera det med den pragmatiska problemlösningsorientering som burit partiet i hundra år!
- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: