fredag, december 21, 2012

Det saknas ett vi!

Man kan läsa förslaget till nytt ideprogram på olika sätt, många begrepp såsom hållbar framtid låter rätt, men vid sidan av det finns en annan värderingsgrund som är besvärligare. Misstron mot samhället och gemensamma lösningar.

Det antyds i programmet och har gjorts idebatten runt programmet att nu blir centerpartiet värderingsstyrt till skillnad från intressestyrt men så länge jag har varit med så är det väldigt starka värderingar som styrt inte intresse. Nej till Kärnkraften, där var det bristen på långsiktighet och hållbarhet som var kärnan i motståndet - aktuell värdering, eller Öresundsbro motståndet, tveksamheten till ökad bilism, och hotet mot Östersjön - dvs Var bron en hållbar lösning?!
C har varit värderingsstyrt länge men frågan är nu vilka grundläggande värderingar som ska styra framöver?

I det program som nu presenterats så finns hållbarhet med som ett bärande tema, decentralisering återanvänds som begrepp, men bredvid detta finns en grundläggande värdering som beskrivs som liberalism, men som jag inte tror ska beskrivas så. Det är snarare individualism i en väldigt skarp form. Så långt möjligt ska man klara sig själv, samhället och andra ska inte lägga sig i. Det kan låta bra, men andra sidan av det är att man själva ska se om sitt hus, svaghet finns inte, maktunderläge finns inte. Det får till konsekvens att man gör flera märkliga eller extrema ställningstaganden, typ alla regler och lagar på arbetsmarknaden ska bort, man ska få leva i reglerad polygami, samhället ska garantera grundtrygghet men inte mer, likvärdighet i välfärden Sverige ska inte garanteras etc Det är här värderingarna skär sig.

Hillary Clinton skrev för ett antal år sedan en bok med titeln “It takes a village to raise a child”. Avsikten med boken och titeln var att fånga det faktum att det räcker inte med individualism och eget ansvar, det behövs en samhällsgemenskap och gemensamma insatser för att vi ska skapa ett tryggt samhälle för våra barn. För Centerpartiet har det alltid varit en självklarhet att vi ska hjälpas åt och att politiska gemensamma lösningar är ett viktigt redskap för det. Därför blir ideprogrammets inriktning mot en avlövad stat och att vi ska ska befrias från staten/samhället ett stort ideologiskt steg som i varje fall inte jag delar. Det är också uttryck för kanske den största bristen i förslaget - bristen på solidaritet. Det finns förvisso argumentation för tillgång till sjukvård och välfärd för alla medborgare gemensamt finansierad, men det bottnar inte i en argumentation för varför, att vi tillsammans har ett ansvar för varandra, solidaritet. Och den som har det lite bättre ska bidra med lite mer. Ett nytt ideprogram som ska fungera för mig som Centerpartist måste innehålla ett vi, en gemenskap och en insikt om att vi behöver varandra och att vi behöver ett samhälle som också balanserar maktförhållanden och kan skapa förutsättningar för jämlikhet. Det saknas och det måste bli en del av det program som antas av stämman i vår!

2 kommentarer:

perankersjo sa...

Hej Christer! Jag uppskattar att du läst programmet och vill diskutera det. Däremot tror jag att du och jag läser in helt olika budskap i det. När du läser in individualism läser jag in civilsamhälle och omtanke för varandra. Vi föreslår ju inte ett avskaffande av det offentliga samhället, utan en förflyttning av makt till lägre nivåer - och visst - även till människan. Men människor samverkar. Och där människor inte samverkar finns det offentliga.

Frågan är om Centerpartiet ska välja den väg som S och M lagt ut: en stor centralmakt som för varje år tar över mer ansvar från människor och de frivilliga gemenskaperna. Eller om vi ska se kritiskt på den utvecklingen. Jag uppfattar att C i grunden och under i princip hela sin existens varit kritiska till tron på att centralmakten kan lösa alla vardagsproblem. Ska vi sluta med det nu?

I programmet föreslår vi som sagt en ganska radikal decentralisering. Vad är decentralisering för dig Christer? Man kan inte både ha kakan och äta den.

Vänliga hälsningar,

Per

Christer Jonsson sa...

Hej Per tack för ditt svar! Jag tror att vi har försiktigt uttryckt lite olika syn på samhällets roll eller som jag ser det det gemensammas roll. Vi är ett politiskt parti som vill använda politiken som förändringskraft. Civilsamhället är en viktig del och skapar välfärd på många olika sätt. Men jag kan inte se att det kan fylla ut eller lösa gemensamma uppgifter som socialtjänst, äldreomsorg, skola eller för den delen sjukvård. Det kan vi och ska vi lösa gemensamt. Det kräver viss likvärdighet i landet. Och om man ser till de senaste årens stämmor så har vi inte minskat kraven på likvärdighet i landet, snarare tvärtom. Därför blir er radikala decentralisering viktig, men om man ska läsa den som det står så ska vi byta spår, jag är inte säker på att det är rätt och jag är närmast övertygad om att medborgarna i detta land inte tycker det i någon större utsträckning. För mig är det så att det finns inget borgerligt parti som tydligt arbetar med ett VI, vårt nya ideprogram skulle kunna retoriskt och innehållsligt kunna fånga det, men det gör inte det förslag vi nu har på bordet, utan istället drar en ganska stark lans för individualismens kraft. Till detta är jag tveksam och för mig är det inte med någon självklarhet liberalt!