torsdag, juni 14, 2012

(m)aktallian(s) växer fram i länet

Det sägs ju att en gång är ingen gång, men två gånger en dåliga vana. Och det kan man nog säga att det börjar bli när moderaterna i flera kommuner nu gör upp med socialdemokraterna och spräcker Allianssamarbete och skapar maktallianser istället. Det dagsfärska exemplet är Västervik. Det blir allt svårare att se denna utveckling som en slump och frågan måste på allvar ställas om det inte är så att det nu växer fram en helt ny bild av en maktstrategi från moderater ute länets kommuner och frågan är vad det moderata länsförbundet har för del i denna utveckling. Jag vet att vi från Centerpartiets sida lagt ner mycket arbete på att få Allianssamarbete att fungera i olika kommuner och på länsnivå. Vårt argument för det har varit att vi medvetet velat bryta de många och i många kommuner långa socialdemokratiska maktinnehaven och säkerställa att medborgarna i länet kan välja ett tydligt borgerligt alternativ. Men den utveckling vi nu ser leder tillbaka till att i allt fler kommuner så hjälper nu moderaterna socialdemokraterna att komma tillbaka till makten eller bli säkra på att stanna kvar vid makten. Demokratin behöver politiska alternativ, det måste vara tydligt för medborgarna att man kan ställa någon till ansvar för hur en kommun utvecklas eller för den delen ett landsting. Därför är det ett bekymmer när de nu skapas maktallianser som i praktiken i kan avsättas av väljarna eftersom man har så stora majoriteter i respektive fullmäktige. Den senaste utvecklingen gör säker att sossarna politiska strateger applåderar vilt, men om det inte kommer en offentlig markering från moderater på länsnivå om var man står så får man nog dra slutsatsen att vi står inför en ny politiska miljö i Kalmar län. Se Västervikstidning, Radio Kalmar

Inga kommentarer: