tisdag, juni 12, 2012

Topplistor att tala om!

Vi har idag landstingsfullmäktige och diskuterar då årsredovisningen. Det blir gärna en uppvisning från majoriteten i olika s k pallplatser. Och det är helt sant vi har en sjukvård med hög tillgänglighet och stort förtroende hos medborgarna. Men det finns pallplatser vi under förra året förlorat. En sådan är att landstinget i kalmar hörde till dem med lägst kostnader för bl à sjukhusvård tidigare, förra året blev vi ett medellandsting och vår kostnadsutveckling just nu siktar vi uppenbarligen på att 2012 hamnar på den lägre halvan... det är djupt oroande och riskerar leda till stora förändringar i verksamheten framöver för att klara kostnaderna. En annan pallplats som vi nog borde lämna är det att tillsammans med Dalarna ta in högst andel avgifter från invånarna. Det är intressant att det är två av våra rödaste landsting som tar ut de största avgifterna av sina invånare. Till sist har vi en intressant kombination av pallplatser som man verkligen kan fundera över. Det rör kollektivtrafiken, vi har näst lägst andel resors per invånare i kollektivtrafiken, vi har bland de mindre landstingen den största satsningen per invånare på kollektivtrafik i landet. Det innebär att vi uppenbart betalar dyrt för våra resor och har ett stort strukturproblem. Det kan vara helt ok att satsa mycket på kollektivtrafik, men då bör det leda till att det möter ett behov så att våra invånare åker med trafiken. Nu betalar vi uppenbarligen för att köra tomma fordon, det är inte ok! Pallplatser är bra, men man bör fundera på vilka pallplatser man erövrar, det verkar inte den rödgröna majoriteten riktigt göra - därför blir det lite som det blir! Det är inte gott nog.

1 kommentar:

Lotti sa...

Vet att Veolia har ett system för att göra undersökningar av hur folk vill resa (till skillnad från hur kollektivtrafiken tvingar dom att resa). Det har används på andra ställen och resulterat i att nya linjer startats och gamla lagts ner. och gladare kunder. Kanske något för KLT