torsdag, juni 07, 2012

chock, om vård för papperslösa flyktingar

Jag måste erkänna, idag fick jag en chock och drabbades av ilska! Jag såg en notis från Dagens medicins RSS flöde att de hade en artikel om att landstingen går före med att ge papperslösa rätt till sjukvård när inte regeringen kan komma till skott eftersom det stora partiet blockerar en lösning. Men att det fanns landsting som inte hade några egna riktlinjer. Ha tänkte jag, undrar vilka det är... Så hämtar tidningen och upptäcker att Landstinget i kalmar län inte har några...! Märkligt vi tog ju ett heltäckande politiskt beslut i budgeten inför 2011 om detta, enbart SD röstade emot. Så jag letar fram beslutet från budget och plan 2011. Där står:
"Papperslösa flyktingar och gömda flyktingar har möjlighet att få vård på lika villkor som övriga patienter i länet. Särskilda riktlinjer för tillämpningen av detta principiella ställningstagande utarbetas."

Då tänker man tidningen har missat något. Så jag letar reda på landstingets internwebb efter riktlinjer och tvingas då konstatera att Dagens Medicin har rätt. De riktlinjer som finns är de som innebär att man inte får vård på lika villkor och sedan står det i en kommentar att riktlinjerna gäller men ska omarbetas.

För det första strider dessa riktlinjer mot fullmäktiges beslut och kan därför inte anses gälla och för det andra är det helt oacceptabelt att ansvariga i den politiska majoriteten inte säkerställt att fullmäktiges beslut genomförts trots att det nu gått 1,5 år sedan beslutet!

Jag undrar bara när tänker majoritetens landstingsråd agera för att detta beslut blir verkställt!

Läs Dagens Medicin, Erika Sigvardsdotters blogg

1 kommentar:

Anonym sa...

Envar som vistas i Sverige skall självklart få vård vid akuta sjukdomar och motsvarande. Däremot anser jag att människor, som i strid mot svensk lag uppehåller sig i landet inte skall få skönhetsoperationer och liknande på de svenska skattebetalarnas bekostnad.

De skall lämna landet enligt lagakraftvunnen dom.

Stellan BOjerud (SD)