onsdag, februari 15, 2012

rätten att tala är guld

Den senaste tiden har jag vid några tillfällen mött medarbetare i landstinget som säger "vi har belagts med munkavle", dvs arbetsledningen på någon nivå har uttryckt sig att man förväntar sig att medarbetarna ska inte tala med media eller allmänheten om verksamheten på arbetsplatsen, eller förändringar som man ser komma. Det är allvarligt att medarbetare upplever att detta är situationen oavsett om det är korrekt eller ej.


Landstinget i Kalmar län har som ett av sina värdeord öppet!! Det måste betyda att man också är öppen och att man från olika ledningsnivåer inte ens antyder att medarbetare ska hålla tyst, eller ger en "skrapa" för att en medarbetare uttalat sig. Rätten att tala är guld värd och ska också gälla i landstinget i Kalmar län, det behövs ett klargörande från högsta politiska ledning och administration att landstinget i Kalmar län lägger aldrig munkavle på sin personal!! Allt annat är oacceptabelt!

Inga kommentarer: