onsdag, februari 22, 2012

Dags för fast läkarkontakt

Igår överlämnade jag och Anders Andersson oppositionsråd i Kalmar nedanstående öppna brev till Jessica Rydell (mp) och ansvarig för primärvårdsfrågor. Anledningen är den situation som under mer än fyra år förevarit på dessa Hälsocentraler. Därför är det nu viktigt att skapa politiskt tryck så att en förbättring kan ske!

Barometern skildrar dessa problem i en artikel idag och likaså Östran ( dock ej på webben)

Öppet brev till Jessica Rydell angående situationen vid hälsocentralerna i Smedby och Ljungbyholm.

För mer än fyra år sedan drabbades landstingets hälsocentraler i Smedby och Ljungbyholm av läkarbrist. Den majoritet du företräder har återkommande lovat att det ska bli bättre. Vi och medborgarna kan nu se att det inte blivit så. Vi möter många medborgare som är bekymrade och oroliga.

Medborgarna i de berörda orterna behöver, precis som i alla andra områden, kontinuitet i sina möten med läkare. Vilket vi anser, kräver fungerande hälsocentraler med fasta doktorer, trygghet och möjligheter till en bättre vård.

Men bristen på fasta doktorer leder också till att underlaget för de två hälsocentralerna minskar. Statistiken över antalet listade patienter vid de båda hälsocentralerna visar att  2009 var 6163 personer listade i Smedby. I september 2011 var siffran 5813. Detta innebär alltså en minskning på 350 personer. I Ljungbyholm var motsvarande siffror för mars 2009 6420 personer och 6048 i september 2011 summa 372 personer. Det är alltså 722 människor i detta område som lämnat hälsocentralerna. Denna utveckling skapar oro för framtiden. Ekonomiskt är nyttjandet av hyrläkare en stor belastning och det har kostat ca 5 miljoner om året de senaste åren för de båda hälsocentralerna, eller ca 25% av primärvårdens hyrläkarkostnader för hela länet.

Vi är som företrädare för medborgarna oroade över att utvecklingen inte har vänt och att du som företrädare för landstingets politiska majoritet inte verkar engagera dig för att det ska bli möjligt att lösa dessa svårigheter. Vi undrar därför:


Vilka åtgärder är du som landstingsråd med ansvar för den offentliga primärvården beredd att vidta för att säkerställa full bemanning på hälsocentralerna i Ljungbyholm och Smedby?

Hur stöttar du hälsocentralens rekryteringsarbete?

När förväntar du dig att bristen ska vara löst?Christer Jonsson                   Anders Andersson

Landstingsråd (c)                 Kommunalråd (c)

Inga kommentarer: