måndag, februari 13, 2012

LOVat vare LOV

I höstas tog oss den rödgröna majoriteten med överraskning när man tillät tjänstemännen att inleda en upphandling enligt LOV (lagen om valfrihet) av både KBT och multimodal rehabilitering inom rehabiliteringsgarantin. Häromdagen fick vi redovisat hur arbetet går. Det visar sig då att ett antal både offentliga och privata enheter blvit godkända enligt uppställda kvalitetskrav att erbjuda dess vårdinsatser. Men det som också blev uppenbart var att en del av de som givit KBT respektive Multimodalrehabilitering under 2011 inom rehabiliteringsgarantin utan att varta formellt LOV upphandlade hade inte blivit godkända - ännu! Det betyder att LOV har fullgjort en viktig funktion - säkerställt ett antal kvalitetskrav på vårdtjänsten - krav som tidigare inte ställts vilket innebär att man då inte heller kunnat garantera en rimligt hög kvalitet på insatserna!

Jag hoppas att de rödgröna nu inser vilken fördel detta är för patienterna att vi säkerställer tydliga kvalitetskrav med LOV upphandling, samtidigt som vi ökar patienternas möjligheter till självbestämmande över sin vård. Ett nästa steg borde ju nu vara att man fattar beslut om att all KBT som landstinget erbjuder ska ske genom LOV - allt för patienternas skull!!

Inga kommentarer: