måndag, februari 06, 2012

Återigen räddad av regeringen

De rödgröna som så gärna skyller på andra när resultaten inte blir som de borde vara i landstinget. Borde denna dag skicka fånga rosor till Alliansregeringen! När landstingets bokslut idag blir offentligt står det helt klart att utan Alliansregeringen extra statsbidrag med kömiljard och patientsäkerhetspengar etc så hade det inte blivit något överskott 2011.

Bokslutet visar med all önskvärd tydlighet att ekonomin delvis skenat under 2011. Där hälso - sjukvårdsförvaltningens underskott ökat med 30 miljoner trots att man inför 2011 fick extra medel för att underskottet skulle minska. Nu blev resultatet tvärtom. Redovisningen visar också att KLTs ekonomi är i grav obalans och det hotar på allvar den utveckling av kollektivtrafiken som är utlovad. Nästan 30 miljoner i underskott bara på den del som är landstingets ansvar av kollektivtrafiken visar att här behövs åtgärder vidtas.

Det är bra att landstinget även 2011 går med överskott - vinst är bra, men de underliggande strukturproblemen visar på att det under 2012 kommer att behöva vidtas åtgärder. Vilka mer besparingar kommer de rödgröna att vidta utöver de redan annonserade för äldresjukvården och multisjuka?

1 kommentar:

Anonym sa...

Intresserad av det du skriver, slå mig gärna en signal när du kan!

Mvh
Kristin Ekstrand
Västerviksposten
0490-258600