torsdag, februari 09, 2012

40% av resenärerna inte nöjda!

I ett pressmeddelande från landstinget redovisar man den senaste kundundersökningen för kollektivtrafiken. Man kan ha synpunkter på presmeddelandets utformning, där man man försöker skyla över det faktum att 40% av resenärerna som reser ofta är inte nöjda med kollektivtrafiken i länet och det faktum att andelen ökar som inte är nöjda.

På något sätt har hela kollektivtrafiken ett stor bekymmer i det faktum att man som resenär inte tycker att det håller den kvalitet som man har rätt att förvänta sig. I den samlade undersökningen är det under 20% som tycker att kollektivtrafiken håller den kvalitet som man har krav på. Ska vi lyckas med att utveckla det kollektiva resandet så måste detta förhållande förändras.

När man läser en del av detaljsiffrorna på KLTs hemsida så är det ju väldigt bekymmersamt att länets resenärer är missnöjda med biljettsystemet, det inte bara kostar pengar i form av minskad intäkter utan resenärerna är missnöjda med hur det fungerar. Man är missnöjd med informationen och drivkraften för att åka kollektivt minskar enligt redovisningen. Detta är allvarliga tecken och kan inte förskönas bakom tesen att andra har liknande bekymmer. Frågan är ju nu vilka åtgärder som kommer att vidtas för att vända utvecklingen mot mer nöjda resenärer!

Läs också Barometern, SR Kalmar

Inga kommentarer: