torsdag, mars 24, 2011

Är trenden bruten?

Idag på landstingsstyrelsen redovisades tillgängligheten till vården i länet. Det är blandat! Inom barn och ungdomspsykiatrin har man verkligen lyckats och har en god tillgänglighet vilket
Är väldigt roligt och viktigt. Man uppfyller både lagens krav på tillgänglighet och kraven för Alliansregerings stimulanspengar inom kömiljarden.

Men inom sjukhusen är det värre. Förvisso klarar vi kraven bra för ett första besök men vi klarar dem inte alls för behandling och det är oroande, särskilt som det nu är andra månaden i rad som landstinget inte klarar kömiljardens krav.

Två månader är kanske inte ett trendbrott, men snart är det så och frågan är hur länge det rödgröna gänget tänker vara passiva. Landstinget förlorar pengar och medborgare väntar onödigt länge - det är ingen bra kombination. Kanske behöver man nu tänka alternativa lösningar för att Landstinget ska klara kraven!

Inga kommentarer: