måndag, mars 28, 2011

Alternativa driftsformer... något udda för Juholt

Jag skrev redan i lördags om Håkan Juholts tal och jag ska ge det en kommentar till - här och nu.
I sitt tal, som var väldigt traditionellt, så talar han konsekvent om hur förkräckligt det är med alla privata företag och entreprenörer som nu servar gamla, unga och alla oss andra med olika slag av välfärdstjänster. Han hade inget gott att säga om detta, utan det var bara problem. Men han kände sig trots allt tvungen att i en bisats säga:
- Men jag har inget emot alternativa driftsformer...
Den bisatsen säger oerhört mycket om i vilken tankevärld Juholt befinner sig i. För honom är fortfarande driftsformen det centrala, inte vad som erbjuds. Normen i hans värld är offentlig drift av alla välfärdsverksamheter, allt annat är undantag. Det är det som ryms i uttryckssättet alternativa driftsformer och som i grund och botten signalerar vart Juholt vill, entreprenörerna och företagen har egentligen inte här och göra, men de kan vara ett litet alternativ till huvudnormen, inget annat!

Det är att beklaga att socialdemokraterna nu ramlar tillbaka i denna diskussion istället för ett fokus på hur säkerställer vi kvalitet och likvärdig - jämlik tillgång till välfärdstjänster för våra medborgare. Det är områden som vi oavsett hur verksamheten drivs inte klarar på ett bra sätt idag. Det har inte funnits några bra uppföljningssystem och det är därför som t ex vissa landsting kommit undan med enorma vårdköer, eller att man i vissa kommuner inte ger god kvalitet i demensvården eller det är därför vissa skolor tillåts misslyckas kontinuerligt. Detta sker oavsett hur verksamheten drivs, den politiska uppgiften måste vara att skapa en ordning där vi minimerar risken för att detta ska ske. Men uppenbarligen är det inte den prioriterade uppgiften för Juholt och hans gäng, för honom är det viktigare att jaga företagare.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Man servar skriver du de privata företagen ja man servar till viss del men bara de lönsamma bitarna resten får offentliga ta hand om för där finns samhällsavsvaret vilket inte är att gå med vinst sen föra ut pengarna utan att ens betala skatt på vinsten! bra merkering av Juholt! Att ni borgare inte gillar gemensamtägande och att privat bara för astt det är privat alltid är bättre är något vi vant oss vid. men sveriges befolkning vet bättre det visar sig 2014.

Anonym sa...

Vad Juholt sa,var att de privata företagen tjänar pengar på bl.omsorg,skolor m.m
Dessa pengar hamnar i regel utomlands och investeras ej i vårt land.