fredag, mars 02, 2012

Eldsjälarna i Åfors!

Jag har idag haft förmånen att få vara i Åfors och delta i samtalet mellan Marita Ljung som är statssekretare på näringsdepartementet och företrädare för Åforsgruppen. Det var ett viktigt möte och förhoppningsvis början till något! Men det som slår mig är betydelsen av eldsjälar. Jag/vi mötte engagerade människor för sin ort och för glasriket. Som driver på för att rädda bruket, men också arrangerar verksamhet i det lilla Åfors folkets Hus som bio, teater och musik. Det är en kraft som ingen politik eller kommun eller regionförbund eller staten kan ersätta. Däremot kan vi ge den möjlighet att driva på utveckling och skapa utveckling.

Idag ger jag ett helt rosfång ( jag tror det passar bäst) till eldsjälarna i Åfors och jag hoppas att jag tillsammans med andra kan få bidra till att skapa möjlighet för en utveckling i Åfors och glasriket där Eldsjälarna blir en nyckel!
Ska utvecklingen vändas så behövs det nu en samverkan mellan alla olika parter och att vi drar åt ett gemensamt håll - eldsjälarna i Åfors är en källa till inspiration för att uppnå detta! Men ingen ska inbilla sig att detta är enkelt!

Inga kommentarer: