måndag, augusti 08, 2011

Hyckleri!

Idag har vi haft ett extra arbetsutskott i landstinsgstyrelsen för att svara på en remiss om en eventuellt höjd gräns för högkostnadsskydden i sjukvården. Förslaget baseras på att man ska höja det motsvarande inflationen sedan det senast förändrades  1997 respektive 1999. Det kan vara en rimlig förändring, men det är en brist att man från departementets sida inte gjort någon konsekvensanalys av förslaget.  De föreslagna förändringarna ligger på 18% för besök och 22% för läkemedel. Sedan högkostnadsskydden senast ändrade har avgifterna i Landstinget i Kalmar län fördubblats så människor kommer väldigt snabbt upp i nivå med högkostnadsskyddet.


Dock sommarrekord i hyckleri står den rödgröna majoriteten i landstinget för! År 2009 höjde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Landstinget i Kalmar län en mängd patientavgifter för läkarbesök och egenavgifter för medicinska hjälpmedel. Efter dessa höjningar har vårt landsting i flera fall landets högsta avgifter. Inför det beslutet krävde vi i Alliansen att en konsekvensanalys skulle göras, men majoriteten vägrade. Höjningarna slog hårt mot utsatta grupper, som exempelvis multisjuka äldre, människor med kroniska sjukdomar eller reumatiker i behov av ortopediska skor.

Nu kräver samma majoritet i sitt remissvar just en konsekvensanalys av Socialdepartementets förslag kring förändringar i högkostnadsskyddet. Men hyckleriet är totalt: de kräver konsekvensanalyser av andra, medan de själva vägrat genomföra dessa, trots att behovet och förändringarna var mycket större 2009. Jag ser inget annat än råpartipolitik bakom agerandet, de vill politisera förändringarna av högkostnadsskyddet och smutskasta Alliansregeringen, men ser inte bjälken i det egna ögat.

Vi i Alliansen krävde en konsekvensanalys 2009 och vi kräver en 2011. Vi är konsekventa i vår politik och i att förändringar som berör patienternas ekonomi måste ske med försiktighet. Vi ställer inte olika krav på beslutsunderlagen beroende på om de kommer från landsting eller regering.

Inga kommentarer: