fredag, augusti 12, 2011

Odemokratiskt Cameron!

Vi har väl alla förskräckts över de väldiga upplopp som svept fram i London och andra engelska storstäder den senaste veckan. De kriminella element som tagit chansen måste självklart polisen få tag i och använda de tvångsmedel som rättsäkerheten ger utrymme för.

Men för mig passerade David Cameron en gräns när han i korkad desperation uttalade att han vill begränsa tillgången till olika sociala medier ( se Expressen, SvD), det är lika dumt som att säga att han vill stänga tidningar eller förbjuda användning av telefon för vissa individer! Cameron uppvisar tyvärr en betydande brist i ledarskap och omdöme genom denna typ av desperata uttalanden. Han skickar signaler till polisen och andra myndigheter att demokrati och mänskliga rättigheter kan man ta lite lättare på - det är inte acceptabelt!! Och låt mig ta jämförelsen med Jens Stoltenberg som i Norge hade att hantera en mycket större kris och katastrof än Cameron, en kris som delvis kan sägas uppstått genom  bl a mördarens webanvändning och nyttjande av olika sociala forum. Men inte någon gång har censur eller begränsningar i människors uttrycksrätt kommit att uttalas av Stoltenberg. Hans budskap är att vi behöver mer demokrati, mer av människor som kan använda sin yttranderätt etc. Jag vet att jämförelsen delvis haltar, men Camerons uttalanden är oroande och ger uttryck för en demokratisyn som borde vara honom främmande. Att begränsa sociala medier, det var vad Mubarak använde i Egypten, det är inget sällskap att söka för en premiärminister i England.

Varför reagerar jag då så på detta - jo vi måste varje dag försvara och utveckla yttrandefriheten som en del av vår demokrati. När en demokratiskt vald ledare i hastigt mod fäller denna typ av yttranden är det viktigt att markera att nu har han hamnat i helt fel slutsats.

Inga kommentarer: