fredag, september 14, 2012

Svidande uppgörelse inifrån psykiatrin

Igår fick vi alla i landstingsfullmäktige ett sk öppet brev från två tidigare nyckelpersoner och eldsjälar inom den psykiatriska vården i Kalmar län. Deras brev är en svidande uppgörelse med det de uppfattar som ett stort misslyckande - skapandet av psykiatriförvaltningen och hur vården utvecklas. Men jag tror också att det ska läsas som en stor besvikelse över att det de trodde på inte har lyckats med sitt uppdrag. Jag kan som oppositionspolitiker tycka att de riktar allt för mycket av kritiken mot förvaltningsledningen samtidigt som ansvariga politiker kommer undan. När man ser till den lista på misslyckanden som de tar fram så är det politiska ansvaret väldigt tungt:
- Unga vuxna mottagningarna har det inte blivit något med, trots entydiga fullmäktige beslut saknar den politiska vänsterledningen förmåga att satsa resurser och kraft på att förverkliga beslutet!
- avsaknaden av ett fungerande program mot självmord är sorgligt - vad gör ansvarigt landstingsråd för att skapa handling?
- Missbruks och beroendevården är ett svårt område och samarbetet där har inte varit framgångsrikt och landstinget kör sitt eget spår trots att om detta ska lycka så måste man samverka mellan kommun och landsting. Senaste exemplet är frågan om sprutbyte där Landstinget avser att vidga verksamheten utan att bygga upp en helhet med berörd kommun.

Det finns fler frågor och ansvaret är tydligt politiskt. Denna gång kan inte den röda majoriteten komma undan med att kalla det svartmålning som man gjort när vi från Alliansen lyft dessa frågor, frågorna och kritiken kommer från två med mycket stor erfarenhet av psykiatrin i länet - Min enkla undran är:
Vad har Linda Fleetwood (v) för svar på kritiken, vilka åtgärder förbereder hon och den politiska majoriteten?

Läs gärna Pierre Edströms utmärkta kommentar och Östrans nyhetsartikel

Inga kommentarer: