onsdag, september 05, 2012

Sjukförsäkringens konsekvenser

Vi har de senaste åren haft mycket debatt och diskussion om effekterna av förändringarna i sjukförsäkringen. För någon vecka sedan kom första utvärderingen om hur det gått för dem som omförsäkrades.  Den visade att av dem som "utförsäkrades" och övergick till arbetsförmedlingen så har väldigt många övergått till arbete, helt eller delvis, man har höjt sina inkomster och en del har gått tillbaka till heltidsarbete med heltidslön. Därtill är det en stor andel som efter att ha prövat att finna arbete gått tillbaka till en fortsatt sjukskrivning. Det finns många som drabbats av svårigheter beroende på förändringarna, men det visar sig nu att många har också fått det bättre och en möjlighet att arbeta igen - det är en framgång som tyvärr inte har gett några braskande rubriker!
Idag har den nye ledarskribenten på Barometern en intressant kommentar. Det handlar om de stora summor pengar som kommuner och landsting sparat de senaste fem åren tack vare att färre är sjukskrivna idag och att andelen långtidssjukskrivna sjunkit. Både kommuner och landsting har avtal med de fackliga organisationerna som förstärker inkomsten för den enskilde vid sjukskrivning. De senaste åren har premien för denna försäkring sjunkit dramatiskt och i år betalar dessutom försäkringen tillbaka delar av premierna för 2007-2008. I landstingets fall 80 miljoner. Det är också en framgång för den reformerade sjukförsäkringen. Det är intressant att notera att detta hör jag inga höga vänsterröster om att det är orättfärdigt utan dessa pengar tar man gladeligen emot utan argumentation. Det är förvisso bra för välfärden i kommuner och landsting, men det är märkligt med tanke på de brösttoner man tidigare använt.

Läs ledarkommentaren här

1 kommentar:

Anonym sa...

Det måste ju vara en väldigt stor skillnad om man har ett arbete att gå tillbaka till eller om man måste gå till Arbetsförmedlingen. Eller? Jag tycker också att ni har haft en väldigt generaliserande ton mot de som varit långtidssjukskrivna. Snart ger ni väl er på de som är förtidspensionerade också. Sånt ger inte mig nåt förtroende.