måndag, september 24, 2012

Folkhögskola -Ny möjlighet för arbetslösa!

Inledde dagen med ett besök på Högalids folkhögskola för att på plats få höra om det arbete man sedan några år gör med att ge kurser för unga arbetslösa ofta utan fullständiga betyg från skolan. Folkhögskolans kärnuppgift är ju att ge dem som inte fått med sig tillräcklig med grund en ny chans. Och sedan några år tillbaka har man i samverkan med AF givit studiemotiverande kurser om 12 veckor för unga arbetslösa upp till och med 25 år. Resultaten av detta har varit väldigt goda och den nationella utvärderingen visar att mellan 35-40% har gått vidare till studier eller arbete direkt efter kurserna. Det är för att vara en del av arbetsmarknadspolitiken väldigt goda resultat.

Högalid har de senaste åren haft 10-15 ungdomar varje termin som gått en studiemotiverande kurs och i höst är det 13 som går den. Det roliga är nu att inför våren får man möjlighet att öka antalet kurser med en till för dem över 25 år - det har varit en åldersgrupp som inte haft möjlighet att göra detta tidigare. Men efter regeringens budgetförslag i förra veckan är nu det möjligt. Det är bra att folkhögskolan inte bara fick nya platser för den reguljära verksamheten utan också tas till vara för att utveckla arbetsmarknadspolitiken och ge fler en chans att komma tillbaka. Jag är övertygad om att folkhögskolorna särskilda arbetssätt och miljö kan vara väldigt värdefull för dem som inte fått in en fot på arbetsmarknaden och eller saknar fullvärdiga betyg och gjorda utvärderingar visar att så är fallet!

Läs gärna på folkbildningsrådets web här och här!

Inga kommentarer: