fredag, april 20, 2012

Ta ansvar - ta bort konkurrensbegränsningsregeln!

Den senaste tiden har det varit många olika diskussioner om de kommande hälsocentralerna på Öland och då särskilt den som ska bli i Färjestaden. Det har visat sig att de avtal som slutits om byggnationerna är ekonomiskt väldigt ofördelaktiga för landstinget, med en sannolik merkostnad på 5 miljoner om året som en redan pressad primärvård ska bära. Östran/Nyheterna visar i sin rapportering att Anders Henriksson (s) inte haft en aning om vilka avtal han ansvarar för. När han sedan hävdar att vi inget sa 2010, så är det inte sant, det vara bara det att avtalen redovisades aldrig och vi sköt in oss på den absolut sämsta lösningen, den i Oskarshamn. Vilket visade sig rätt eftersom det avtalet inte ens går att genomföra. De tre avtalen är sammantaget ekonomiskt ofördelaktiga och jag tycker det är obegripligt att ingen ställde frågan om detta är villkoren borde vi inte då bygga själva?

Men det som har än större principiell innebörd är att man i de båda avtal som slutits för Ölands lösningarna är en konkurrensbegränsningregel. Den innebär att de båda bolagen får inte hyra ut till det som kallas konkurrerande verksamhet under de kommande fem åren. Det är helt oacceptabelt och den måste tas bort ur de hyresavtal som nu ska slutas. Landstinget bör bejaka nya vårdgivare på två orter där det inte finns några alternativ och landstinget som samlad finansiär av all primärvård ska inte begränsa möjligheterna för nya vårdgivare. Landstinget förlorar därmed sin roll som företrädare för medborgarna och agerar som ett konkurrensförskräckt företag. Det är inte värdigt eller rimligt!

Så Anders Henriksson ta ansvar - se till att konkurrensbegränsningen försvinner ur avtalen!


Läs Östran, Nyheterna, barometern

Inga kommentarer: