onsdag, april 11, 2012

hälsa och kunskap i rörelse

Jag har de senaste åren med intresse följt Bunkefloprojektet i Malmö. Det är ett av de mest intressanta folkhälsoprojekt som bedrivits i Sverige och som hela tiden bedrivits utifrån ett forskningsperspektiv. Ambitionen har varit att ta fram evidensbaserad kunskap om sambandet mellan rörelse i unga år och de resultat de har på olika områden för individen men också för en skola och livslång hälsa.

I dagarna har man presenterat ännu en rapport där man följt ungdomar i 9 år genom skolan och där man nu med signifikans kan säga att 30 minuters rörelse varje dag i skolan leder till bättre skolresultat och gör att fler blir direkt behöriga till gymnasiet. Det är fantastiska kunskaper som nu inte får gå förlorade i en ideologiserad skoldebatt eller hälsodebatt, de måste tas till vara! Sannolikt kan man säga att detta har säkert större effekt än införande av både lärarlegitimation, katederundervisning, spetsklasser etc etc.

Det bör tas ett nationellt initiativ, men i avvaktan på det borde vi i Kalmar län samla oss kring en överenskommelse mellan landstinget, kommunerna, friskolorna om att implementera kunskaperna från Bunkeflo i länets skolor. I ett gemensamt avtal där landstinget står för kunskapsstöd och skolhuvudmännen för organisation kan vi snabbt få till en utveckling. För hälsolänet Kalmar län borde detta vara självklart!

Se SR Nyheter, Bunkefloprojektet

Inga kommentarer: