tisdag, augusti 21, 2012

Universitetsnoblessen slår till!

I dagens DN kan jag till min förskräckelse läsa hur en högre tjänsteman på Högskoleverket ger uttryck för åsikten att fler högskolor och universitet bör slås samman och underförstått avvecklas... Argumentet är det förmenta att man klarar inte kvaliteten på mindre enheter, men de döljs bakom ett ekonomiskt stordrifts argument! Det är samma typ av argumentation som användes när vi från Centerpartiets sida drev på för att utveckla fler högskolor runt om i landet, både för att öka möjligheten för fler att studera och för att bidra till kompetensutveckling och regional utveckling runt om i landet! Bevisen är många för att dessa satsningar lett till att vi nu har en större spridning i samhället av vilka som väljer att studera och alla högskolor och universitet runt om i landet bidrar till utvecklingskraften i den region man verkar.

Om man ser till de kvalitetsutvärderingar som presenterades i våras så visar de att många både gamla och nya högskolor/universitet har kvalitetsproblem,och att det inte finns ett entydigt samband mellan stort och hög kvalitet! Ett bra exempel på detta är Högskolan i Jönköping som inte är stor, inte är gammal men som visade upp väldigt god kvalitet på sina utbildningar!

Det finns från annat politiskt håll de som nu hävdar att det är dags att minska utbudet av högre utbildningen Sverige - de krafterna måste hejdas. De hade inte rätt för 40 år sedan och de har inte rätt n. Högre utbildning tillgänglig i hela Sverige skapar jämlik tillgång och bidrar till utveckling i hela landet.

Inga kommentarer: