torsdag, augusti 23, 2012

Behovet av utbildning minskar inte och kvaliteten säkras!

Häromdagen skrev jag om den för mig helt främmande idéen att börja minska antalet lärosäten som stabschefen på högskoleverket föreslog. Debatten har ju fortgått bl a i barometern där företrädare för Linneuniversitet inte avvisar en samverkan. Jag tror dock att det nu är viktigt att Linneuniversitet satsar på att konsolidera sin verksamhet i kalmar och Växjö. Här finns ju hela campusdiskussionen i Kalmar som är oerhört viktig för möjligheterna till utveckling. Men i anslutning till denna diskussion om sammanslagningar har också debatten om minskat antal studieplatser kommit upp. Den är viktigt och inte helt enkel!

Vi har idag och för ett bra tag framöver ett stort utbildningsbehov som inte minskar bara för att ungdomskullarna minskar. Det är olyckligt att många av universiteten idag har sökanden som inte får en plats eller som inte kan läsa inom det fält man önskar därför att det saknas platser. Här tror jag att man från regeringen måste tänka en gång till!! Det kan vara så att minskningen av ungdomskullarna ska slå igenopm till viss del i antalet platser - Men det är för fyrkantigt tänkt! man måste också se till det underliggande trycket av unga och lite äldre som vill läsa och deras möjlighet att göra det. Vi behöver som samhälle också se att behovet av utbildning minskar inte - det ökar och det ställer krav både på stor tillgång på akademisk grundutbildning, men också på möjlighet till fördjupning och breddning under ett yrkesliv. Jag hoppas verkligen att regeringen i den kommande budgeten gör en rejäl satsning på utbildning på många områden och att en del av detta är en reducering av platsminskningen! Dock finns det en pusselbit till i detta. Sosse-regeringarna under många år inrättade platser på högre utbildning utan att skicka med pengar. det har inneburit att undervisningsinsatserna för studenterna har minskat rejält de senaste 10 - 15 åren. Det leder till kvalitetsproblem och en utveckling som vi inte har i gymnasiet och grundskolan där man är garanterade en undervisningstid som elev. Jag tycker inte staten ska reglera antalet timmar - men det finns en undre gräns för vad som är acceptabelt och jag menar att man på många utbildningar passerat den. Utöver att man behöver säkra ett utbildningsutbud med platser, behöver staten höja kvalitetsambitionen med högre utbildning genom att höja anslagen per plats!

Läs Universitetsläraren, Barometern

Inga kommentarer: