onsdag, augusti 15, 2012

Spännande befolkningssiffror - särskilt grattis Öland!

Idag har jag fått del av SCBs befolkningssiffror för första halvåret 2012 och det är intressanta siffror. Ett år är ingen trend, men det är ändå intressant att notera att för första gången på länge så har vi haft en ett mottagande av nya svenska som ger oss plus för länet. Fortfarande gäller dock att vi relativt Kronoberg tar emot färre och hade vi haft deras utveckling så hade vi haft ett plus på flera hundra för länet, nu blev det en ökning med 39! Den andra observationen man kan göra är att Öland är stora vinnare med goda inflyttningssiffror både från resten av Sverige och från utlandet. Jämfört med förra året samma period så är det särskilt för Borgholm en väldig skillnad. Sorgebarnet är fortsatt Kalmar som inte är det draglok för länet som det skulle behöva vara. K(S) ordföranden försöker hela tiden sprida bilden av den framgångsrika utvecklingen, tyvärr kan det inte avläsas i befolkningssiffrorna. Kalmar län behöver ett mer framgångsrikt Kalmar, men den nuvarande politiken verkar inte räcka till för att skapa det!

Jag hoppas att vi även fortsättningsvis kan se en positiv invandring till vårt län, och att vi välkomnar nya svenskar på samma nivå som våra grannlän - då kan vi vända den negativa befolkningsutvecklingen. För att detta ska lyckas krävs bostäder, utvecklande företagsklimat, välfungerande välfärdsutbud osv. För det krävs politiska initiativ och politisk kraft framöver!

Här kan man läsa statistiken, här är Radio kalmars inslag

Inga kommentarer: