torsdag, januari 12, 2012

Östran har rätt - tyvärr

Jag måste erkänna det Östran har rätt! Idag har de en stor artikel om bristerna i dialysvården i länet, Kalmar län tillhör de sämsta i landet och den politiska majoriteten tar inte ansvar för att rätta till detta. Länet behöver större kapacitet och modernare utrustning, vilket vi från Allianspartierna lade förslag om i samband med budgeten i höstas.

Tyvärr är det så att när man jämför den medicinska kvaliteten och resultaten för vården ( se Öppna Jämförelser från 2011) i Kalmar län så tillhör de den sämre tredjedelen i landet och det är på många av de stora diagnosområdens som berör många medborgare. Ibland kan man fundera på varför det inte är mer debatt om detta i länet....

Inga kommentarer: