fredag, januari 13, 2012

Ny start för trafiken

Idag möts länets nya trafikstyrelse för första gången. De har fått ett stort ansvar för att strategiskt driva utvecklingen av länets kollektivtrafik. En av de första uppgifterna är att ta fram ett förslag till nytt färdtjänstreglemente. När vi nu har samlat ansvaret för färdtjänsten för hela länet måste vi ta tillfället i akt att skapa ett regelverk som ger människor med funktionshinder rimliga förutsättningar och så likvärdiga förutsättningar med övriga medborgare.

Självklart ska första uppgiften vara att se till att den vanliga kollektivtrafiken också är tillgänglig för den med funktionshinder och att den når ut bredare än den kanske gör idag. Men för den som har rätt till färdtjänst måste det vara rimligt att man kan åka till närmaste större stad för att besöka vänner, gå på konsert eller till med handla något. Därför är det viktigt att man innan man sätter nya gränser tittar på vilken räckvidd det leder till. Jag tror också att man ska noggrant ska titta på möjligheten att ta fram ett förslag till länsfärdtjänst. Det skulle kunna bli ett positivt steg framåt för många av våra medborgare med funktionshinder!

Inga kommentarer: