torsdag, juli 07, 2011

Vårdval i glesbygd

Så har vi då presenterat vår ideskiss till vårdval i glesbygd på seminarie i Almedalen. Succé får man nog säga, många positiva ord om upplägget och många deltagare i seminariet. Men vad var det vi presenterade. Jo det var följande:


• Inför ett smalt basuppdrag – med möjlighet att växa in i ett bredare uppdrag - kanske basen ska vara en doktor och en eller två sköterskor.
• Skapa ett uppdrag som tillsammans med ersättningsmodell uppmuntrar till att bredda uppdraget i takt med att en etablering stabiliseras
• Lägg till delar i ersättningsmodellen som går att påverka utifrån de lokala behoven i glesbygd
• Tillåt tilldelning av passiva listan – detta är ett sätt att få fler etableringar i glesbygd
• Utveckla samverkan landsting och deras vårdval med LOV i kommunen– fler entreprenörer får fler ben att stå på i sjukvården
 
Bakgrunden till vårt förslag är att särskilt Norrlandslandstingen format sitt vårdval så att det inte passar glesbygd, och inte löser de problem man har med brister i läkarkontinuitet, mycket hyrläkare etc. Vi menar att man måste omforma vårdvalet så att det löser de problem man har i respektive landsting och så att patienterna får höjd kvalitet och bättre kontinuitet. Nu riskerar vi få en situation att medborgarna i norr får sämre vård beroende på politiskt - ideologisk dogmatism hos de röda partierna, det är inte acceptabelt.

Jag hoppas man kommer lyssna och bli mer pragmatiska!

Dagens medicin skriver om vårt förslag idag.

Inga kommentarer: