torsdag, april 01, 2010

Familjecentraler eller ej

En fråga som man kan tro har aprilskämtets karaktär är vänstermajoritetens hantering av uppbyggnaden av familjecentraler i länet. Förra året fattade de panik beslut om att stoppa utbyggnaden av familjecentraler. Vi har från Alliansen kritiserat beslutet från första början eftersom det var kortsiktigt och ogenomtänkt. Ett exempel på hur tokigt det blivit är barnavårdsmottagningen i Virserum som stängdes under förra året för att det skulle bli familjecentral i Hultsfred, men den stängdes utan att landstinget har något avtal med kommunen om att starta en familjecentral och under det rådande etableringsstoppet. Vilket betytt att familjerna fått köra vägen till Hultsfred för att nyttja barnavårdsmottagningen, men inte fått någon fördel i form av en fungerande familjecentral. 
I samband med senaste landstingsfullmäktige, då frågan om barnavårdscentralen i Virserum ställdes, gick det nog upp ett ljus för majoriteten att det som för ett år sedan framställdes som ekonomiskt ansvarstagande var nu ett stort politiskt missgrepp. Vad sker då – jo majoriteten börjar nu i det fördolda säga att etableringsstoppet är hävt. Men när landstingets tjänstemän började få frågor om detta, var deras svar – vi har ju ett fullmäktigebeslut om att inte etablera några nya familjecentraler så vi behöver ett nytt beslut. Ridå för dessa politiska manövrer! 
Men från den alltid lika konstruktiva Alliansen lade vi igår på landstingsstyrelsen fram ett förslag om att landstingsfullmäktige ska häva beslutet om etableringsstopp. Frågan är nu om vänstermajoriteten ska svälja stoltheten och erkänna sitt missgrepp eller om det politiska manövrerandet ska fortsätta. Med tanke på valet är det troligt att man tar vårt förslag! De skulle betyda att vi inte bara räddat familjecentraler i Hultsfred utan också i en eventuell nybyggd vårdcentral i Färjestaden. För det är som någon sa i korridoren - du tror väl inte att landstinget bygger en ny vårdcentral i Färjestaden utan att skapa möjlighet för en Familjecentral... Det är just det vi från Allianspartierna sagt i ett år!

Inga kommentarer: