onsdag, april 28, 2010

Dags att angripa tobaken!

Idag har jag deltagit i ett runda bordssamtal kring det sk ANDT området (alkohol, narkotika,doping o tobak) arrangerat av socialdepartementet och länsstyrelsen. En av de frågor vi då samtalade om var hur vi kommer åt den ökande andelen rökning bland yngre kvinnor. I den rapport som socialstyrelsen redovisar idag kring  Dödsfall (som redovisas bl a i DN och på Dagens medicin), dvs vad som år orsak till att människor dör illustrerar väldigt tydligt varför kampen mot tobak och rökning är så oerhört viktig. Många cancerformer har vi lyckats sänka dödligheten i, men lungcancer växer fram som ett allt större hot. Så här beskrivs utvecklingen i rapporten:

Den enskilda cancerform som orsakar flest dödsfall bland kvinnor är lungcancer. Före 2005 har bröstcancer stått för de flesta dödsfallen. Kvinnors dödstal i lungcancer har ökat kraftigt mellan 1987 och 2008, från 18 till 31 per 100 000 kvinnor. För kvinnor 15–74 år ökade dödstalet från 16 till 26 per 100 000 kvinnor. Bland män har dödligheten i lungcancer däremot stadigt sjunkit sedan slutet av 1980-talet

Tyvärr tror jag detta bara är början på en långsiktig trend eftersom rökningen bland kvinnor inte alls har minskat i den takt som det gjort bland männen. Dessutom leder rökningen till en ökad andel förtidig död, det är inte en cancer som kommer med ålder utan kan bryta ut tidigt i livet. Det betyder att jag är rädd att vi ser framför oss en lite överdrivet uttryck men ändå lungcancer epidemi som vi drabbas av helt i onödan eftersom detta är en cancerform som nöstan helt relaterad till rökning.

Jag tror att vi måste göra allt för att bryta denna utveckling och det bör betyda:
- att en mycket högre riskpremie införs på cigaretter - jo jag vet om smugglingsrisken, men det minskar möjligheten för de yngre att ha råd att köpa cigaretter.
- att tobaksbekämpningsmetoder som tobaksfritt-duo som Folktandvården i länet arbetar med ska användas i hela landet.
- att man bör pröva att minska tillgängligheten till cigaretter. Sanningen är ju den att rökningen är farligare än alkohol, och den säljer vi i särskilda butiker i detta land...
Jag ska erkänna hela den utveckling gör mig förbenad och det upprör mig att yngre människor skaffar sig sjukdomar helt  i onödan. Därför bör krafttag tas så att en lungcancer epidemi kan minimeras!

1 kommentar:

Anonym sa...

Tycker man ska sälja cigaretter "bakom disken" också, har för mig dom gör så i Norge eller nåt annat land kommer inte riktigt ihåg vilket.. men i vilket fall är det inte bra att en så farlig produkt får så mycket exponering.