torsdag, april 01, 2010

Kasam - elller vad håller oss friska?

Känsla av sammanhang - Kasam - kan det vara så enkelt med hälsa. Kanske inte, men det har väldigt stor betydelse. I en väldigt bra artikel skriver idag Hanne Kjöller i DN om att vi bör vända på perspektiven och fundera på varför vissa håller hälsa och är friska, men andra inte. Hon lyfter upp bl a. Antonovskis forskning kring detta och att det är så att ha hälsa och vara frisk är delvis en fråga om upplevelse av sitt liv och sammanhang, men ockås en fråga om inställning till ett sjukdomsförhållande.

För politiken har detta stor betydelse, tänk om vi för alla dem med psykiska funktionshinder kan skapa och erbjuda arbete och sysselsättning så kommer det i många falla leda till högre Kasam och därmed bättre häls och färre som återinsjuknar. Om vi för alla dem som varit långtidssjukskrivna kan erbjuda fungerande rehabilitering och en konstruktiv väg tillbaka till arbetslivet utifrån hans eller hennes förutsättningar så leder det till högre Kasam. Om ungdomar kan få en känsla av att det finns arbete och detr finns möjligheter så ger det högre Kasam och därmed bättre hälsa.

Det är utifrån detta perspektiv som arbetet mot Utanförskap i alla dess former är så viktigt och det är därför den tidigare situationen med extrema sjukskrivningstal i Sverige var ohälsoskapande i sig. För mig som verkar i hälso-sjukvården är det gkädjande att en av våra ledande doktorer - Arne Sjöberg (tillika KD politiker) försöker använda detta synsätt i sitt arbete som geriatriker, det skapar förutsättningar för att vi ska ha en sjukvård för våra äldre som också siktar på hälsa!

2 kommentarer:

Kraxpelax sa...

Ja, simsalabim.

- Peter Ingestad, Solna

Staffan Wåhleman sa...

Hej Christer!
Jag gillade också Kjöllers artikel kring hälsa och kasam. Jag tror absolut att känsla av sammanhang är en teori som är väldigt användbar i vård och omsorg men även i många andra sammanhang, tex skolan. Det är däremot själva idéen som är själva grunden och som är det radiakala – Den salutogena idéen där man söker det som fungerar och sedan försöker att bibehålla eller stärka det. Vilket skulle vara fantastiskt om det på bred front infördes mer i Sverige. Vi har precis kommit om med en ny bok kring de Salutogena tankarna. ”Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång" av Anders Hanson. Du kan läsa mer om den på följande länk om du vill -
http://www.halsopromotiongruppen.se/litteratur/salutogentledarskap

Ha en bra dag!
Mvh Staffan Wåhleman
Svenska Hälsopromotiongruppen