måndag, april 26, 2010

Gamla nyheter blir som nya...äldresjukvården inget nytt

Idag presenteras i olika länsmedia ett utspel från den röd-gröna majoriteten i landstinget. Man trumpetar nu om stora satsningar på äldresjukvården. Det hade ju varit bra, för det behövs. Problemet är att det man nu berättar är ingen nyhet..... och inga egna pengar....Verkligheten är att man nu gör sak av att man använder de riktade statsbidrag man fått från Alliansregeringen för Äldresjukvård till just Äldresjukvård. Och det är ju bra - för annars får man inga pengar. De pengar som landstinget bidrar med ca 3 miljoner, de beslutades om i november 2009... Men har man inga nya idéer så får man ändå¨försöka ge intryck av detta....

Sedan kan man konstatera att det i den modell som våren nu utvecklat och som politiken försöker ge intryck av att man utvecklat så ingå den Äldreakut som vi från Allianspartierna lanserade för flera år sedan.... inför budget 2008. Men det är bra att man använder Alliansregeringens pengar och våra förslag, möjligen kunde man ju vara klädsam nog att tala om det...! Men det är väl kanske att önska för mycket!

Inga kommentarer: