lördag, april 03, 2010

Långfredagen säger oss alla något

Gandhi, Mandela, okänd och många fler har alla något gemensamt - de har använt sitt eget liv som insats för att skapa fred, försoning och liv. Oavsett om vi tror eller inte tror på betydelsen av Korsfästelsen så är den en händelse som handlar om just detta - villigheten att göra den yttersta uppoffringen för andra. Och att den yttersta uppoffringen inte måste handla om att ta till vapen för andras skull och riskera sitt liv utan använda livet som insats för att markera motstånd mot vapnen och maktövergreppen. Långfredagen ställer frågan till oss alla - vad är jag och du beredda att göra för någon annan, vad är vi beredda att uppoffra. Korset symboliserar vägen till försoning - Jesus försonade världen, vi kan alla oavsett om vi tror bidra till försoning och fred genom att själva vara beredda att använda vårt eget liv i tjänst för andra. Det utmanar Långfredagen oss till!

Inga kommentarer: