onsdag, mars 31, 2010

Väg och järnväg i i sydost - regeringen satsar!!

Idag presenterade Åsa Thorstensson äntligen förslagen till satsningar på infrastruktur. Förslaget visar att hon och regeringen lyssnat på de förslag vi gemensamt arbetat fram i regionen och framfört från Regionförbundet och genom partiöverläggningar. Det är särskilt kul att det för första gången redovisas hela satsningen på Emmaboda - Karlskrona, men att den också utökats till att omfatta satsningar på sträckan Emmaboda - Kalmar, med bl a mötesplats i Örsjö - totalt 970 miljoner. Ur ett Emmaboda perspektiv är det också bra att det görs stora järnvägssatsningar i Kronobergs län med mötesplatser och Resecentrum i Alvesta.

Ur ett länsperspektiv är det också bra att det görs stora satsningar längs med E22, från Skåne och till Norrköping. Även om inte allt som behöver göras, görs nu så tas det många bra steg framåt för att göra E22 till ett bra vägval för framtiden.

Det kommer nu från den röd - gröna oppositionen heta att det görs för lite, men då ska man komma ihåg att det har aldrig i modern tid gjorts så här stora satsningar i och runt Kalmar län på infrastruktur - sedan får sossar och andra skrika sig hesa, den som kan räkna kan lätt se detta!

Inga kommentarer: