torsdag, april 08, 2010

osäkerheten för beroendecentrum

I tisdags besökte vi från Allianspartierna i landstinget och Kalmar kommun Beroendecentrum. Bakgrunden till besöket var dels att vi gemensamt anser att Beroendecentrum är en viktig verksamhet som vi ville lära oss mer om, men dels också diskutera det hot som funnits mot verksamheten sedan ett antal kommuner sa upp avtalen för sommaren och det faktum att projekttiden löper ut i augusti i sommar. För att markera vår vilja att ta ansvar för verksamheten så gjorde vi gemensamt en markering i media om vårt ställningstagande.

Döm om min förvåning när jag på Landstingsmajoritetens blogg igår och i Barometern idag kunde läsa att landstingsstyrelsens ordförande hävdar att vi var ute i ogjort väder och att det aldrig funnits något hot mot Beroendecentrums verksamhet. Det påståendet har inget med verkligheten att göra och är bara att beklaga att det sprids. Om det varit så att verksamheten varit säkrad hade ju inte ledande tjänstemän under vintern mötts ett antal gånger utan att leverera ett resultat i form av ny överenskommelse. Om det hade varit säkert hade ju chefen för Beroendecentrum vetat om det och inte upprepade gånger sagt att vi vet inte vad som sker efter augusti månad.

Nej det är nog så att styrelsens ordförande vill dölja att vänstermajoriteten misskött frågan genom att ta sprida dimridåer och inte berätta en helt korrekt verklighetsbild. Men chansen finns ju nu att ge ett besked till personalen genom ett snabbt och entydigt beslut - Beroendecentrum ska vara kvar och Landstinget tillsammans med Kalmar kommun garanterar finansieringen! Men det står inte i den information man sprider, därför består osäkerheten och det är oseriöst!

Inga kommentarer: