fredag, april 09, 2010

Ungdomars bild av läget!

Deltar idag i en konferens kring ungdomars upplevelser av sin verklighet. Vi har i länet gjort en bred enkät studie av hur ungdomarna i länet upplever sin tillvaro och vi är det första länet i landet som gjort en så bred ansats. Mats Trondman har gjort en analys av materialet både på regional nivå och på kommunal nivå. Det är ett oerhört brett material och det finns saker som överraskar och sådant man kunde förvänta sig.

En sak som sticker ut är graden av otrygghet när man rör sig ute och åker till exempel buss och tåg i länet. Det  är bedrövligt att man som ung tjej inte känner att man kan åka kollektivtrafik och vara trygg. Vad säger det om vårt samhälle och vårt sätt att förhålla oss till varandra. Här finns det något att arbeta med och åtgärda.

Det som tyvärr inte överraskar är att den upplevda delaktigheten är låg - väldigt låg. Jag har tidigare som skolpolitiker försökt arbeta med detta och framgången var begränsad. Men det minskar inte uppdraget att hela tiden försöka. Vi måste starta en experiment verkstad där vi än mer aktivt runt ióm i kommunerna prövar vägar för att öka delaktigheten.

Det som jag som landstings politiker slås av är att det på merparten av de områden som redovisas finns hälsokonsekvenser - den som upplever bristande tillit eller erkännanden från omvärlden tar också hälsorisker eller upplever större ohälsa- Det är tyvärr inte överraskande men bedrövligt!

Inga kommentarer: