tisdag, april 06, 2010

Inget bra besked - Borg

Idag gav regeringen och Anders Borg enligt Ekot beskedet att det blir ingen förlängning av konjunkturstödet till kommuner och landsting 2011- det var inget bra besked! Jag förstår om regeringen utifrån det faktum att den ekonomiska utvecklingen vänt uppåt mycket snabbare än något trott gör bedömningen att man inte behöver ge kommuner och landsting ett så stort extra stöd 2011 som man gör 2010. Men att därifrån dra slutsatsen att inget behövs är väldigt skarpt. För landstinget i Kalmar län innebär det att man drar in strax över 90 miljoner och det är över 1 procent av intäkterna som försvinner. Det finns tyvärr inget som talar för att skatteutvecklingen blivit så mycket bättre jämfört med vad man trodde för 1 år sedan.

Det eventuelle utrymme som fanns av möjlighet att utveckla verksamheten och sjukvården kommande år begränsades dramatiskt och jag är rädd att på många håll i landet kommer det snarare leda till nya sparprogram i redan pressade välfärdsverksamheter. Det är möjligt att en del av detta nu finansierar satsningarna på pensionärerna och det är bra - men ändå!

Inga kommentarer: