måndag, april 12, 2010

Vad är rättvisa?

Rättvisebegreppet är annekterat av socialdemokratin och vänsterpartierna sedan länge och de har givit begreppet en väldigt märklig betydelse. Nu har moderaterna startat en rättvisekampanj som en del av sin förvalskampanj och det är ett försök att börja ta tillbaka rättvisebegreppet och definiera det på annat sätt och det är bra att Kent Persson gör det till veckans bloggdebatt. Det är bra men jag delar Magnus Andersson skepsis till en del av deras synsätt, det har fått vissa likheter med motståndarnas synsätt. Jag delar inte Magnus önskan om plattskatt men det rättvisebegrepp vi nu lever med i det svenska samhället har t ex givit oss en LAS som är djupt orättvis mot ungdomar men som av vänstersidan betraktas som den yttersta av rättvisa. Rättvisa handlar också om tillgång till vård och möjlighet att arbeta i vården hos olika arbetsgivare. Därför är vårdvalsreformen en rättvisereform, den ökar tillgången till vård, skapar mer individ/patientanpassning eftersom patienten får makt och den ger människor som har vårdyrken en möjlighet att både starta egen verksamhet och söka andra arbetsgivare. Det är och har varit orättvist att främst kvinnor låsts in i den offentliga sektorns monopol arbetsplatser. Vi måste som Alliansföreträdare och Centerpartister vända och vrida på rättvisebegreppet så att vi kan vrida det vapnet ur händerna på vänstersidan, men det är klart vi är inte hjälpta om våra moderata vänner, i sin trianguleringsiver,  tolkar rättvisebegreppet "oborgerligt". Därför är det viktigt att om nu moderaterna gör sin röst hörd i debatten om rättvisa att den kompletteras med fler från Allianssidan!

Inga kommentarer: