torsdag, april 22, 2010

Miljöpartiet förnekar sig inte!!

Jag har tidgare skrivit om den avskärmningspolitik som Miljöpartiet står för - inget flyg i Kalmar län, inga vägar ska byggas och kostnaderna för bil ska höjas med två kronor. Nu visar sig deras politik slå mot jordbruket i vårt län också.

I ett inslag i SVT Rapport i kväll visar man på hur mycket en växtodlande bonde skulle förlora på Miljöpartiets politik. Det handlar om stora summor, ca 75 000 om året. Detta illustrerar att all fagert tal från Miljöpartiet om att man slåss för Kalmar län är fel och inte riktigt!

Med miljöpartiet i regeringsställning efter valet går Kalmar län en svår tid till mötes!

1 kommentar:

Peter Krapotkin sa...

Du skämtar väl ?
De bönder du syftar på är väl de som har anlitat dyra konsulter för att få EU bidrag för att slippa bruka den jord de är satta att förvalta.

Tidskriften "Småbrukaren" med fd.centerpartisten Rune Lanestrand har vigt sitt liv åt att avslöja alla fuskande C-märkta bönder och har otaliga gånger kommit på dem med startbidrag efter 10 år !!
C som i Cheater ?