söndag, april 11, 2010

Rätt men ändå fel

I ledarkrönika i DN idag skriver Peter Wolodarski om det digitala journalsystem som nu är under införande i Stockholm, men det motsvaras ju av motsvarande processer runt om i landet där alla landsting är inne i arbetet med att införa digitala journalsystem för att nå målet en patient en journal.  Det är ett mål som länge talats om men inte varit möjligt att nå. Men nu är det inom räckhåll inom några år.

Ledarkrönikan har rätt på en mycket viktig punkt - de nya journalsystemen väcker helt nya och synliggör gamla integritets problem. Det är inget nytt att som det antyds i krönikan att en doktor får veta mer än han eller hon behöver för att behandla en akut åkomma. Men med de digitala journalsystemen blir detta synliggjort på ett helt annat sätt än tidigare. De nya systemen gör det teknikst enklre för alla med tillgång till systemen att skaffa sig information som man inte har behov av eller ens rätt till. Det gör att det blivit ännu mer betydelsefullt med att logga vem som varit inne i olika journaler och att det följs upp. Men det är riktigt att den manuella granskningen kommer nog inte att räcka till. Därför tror jag att man måste komplettera med tekniska varningssystem som signalerar när någon varit inne i en journal som man inte har någon behandlingsrelation till. Till slut handlar detta dock om att det etiska förhållningssättet och de värderingar som genomsyrar olika vårdarbetsplatser kommer bli helt avgörande om människors integritet kommer att respekteras. För alternativet att avstå från målet en patient en journal vore helt fel! Vinsterna i patientsäkerhet är så stora med ett sammanhållet informationssystem med tanke på det vi idag vet om felaktiga läkemedelsintag, brister i överlämnandet mellan olika vårdgivare, svårigheterna att över tid följa upp resultaten av olika behandlingar som finns idag osv.

Jag tror inte problemet är den eventuella överskottsinformation som man som vårdgivare får - problemet är om det inte finns ett starkt grundläggande etiskt förhållningssätt till patientera integritet. Jag tror också att det kommer bli ännu viktigare att fundera på hur vi som enskilda patienter ska kunna förfoga över den information som finns i en journal och när vi så önskar begränsa tillgången till denna information. För lika viktigt som det är med en patient en journal är det att göra det tydligt att journalen är patientens inte vårdgivarens!!

Inga kommentarer: