torsdag, april 15, 2010

sprit gör nytta!!

På dagens konferens kring förbättringar i landstinget är patientsäkerhet ett tema. För några år sedan inledde landstinget ett målmedvetet arbete för att minska vårdrelaterade infektioner. Mätningar som är gjorda visar att de saktar men säker sjunker runt om i landet. Det är många åtgärder som vidtas, med hygienregler, klädkoder, ändrade arbetsrutiner etc.En del i detta är spriten, dvs den ökade användningen av handsprit. Enligt den redovisning som vi fått här idag så är det 42 000 personer som undgått att få en vårdrelaterad infektion och det är över 200 personer som undgått att dö beroende på dessa förbättringar. Det är stora tal! Det visar att v i fortfarande med ganska enkla åtgärder kan spara både lidande och pengar, tack vare ett mer medvetet arbetssätt. För verksamheten betyder det också att man lättare klarar sin ekonomi utan att behöva göra besparingar. Många vinster tack vare "spriten" om jag nu förenklar det!

Under kommande år måste detta fortsätta främst för patienternas skull men också för verksamhetens och ekonomins skull.

Inga kommentarer: