tisdag, april 27, 2010

Socialdemokratisk omsvängning under galgen

Socialdemokraterna i Landstinget i Stockholm har varit envisa och ihärdiga motståndare till införandet av vårdval i Stockholm. Men uppenbarligen har S nu insett att vårdvalet kommit för att stanna eftersom det skapar goda resultat och är alltmer populärt bland medborgarna. För idag har den nya ledaren för S i landstinget i ett öppet brev i bl DN  bett att få tala om vårdvalet med Alliansledningen i Stockholms landsting i syfte att söka en bred lösning. Det är bra att han nu signalerar att man byter åsikt och är beredd att medverka till att utveckla primärvården och att S nu ser värdet av att ersättningarna följer patienterna och att det är patienternas val som ska styra vården. Det är en välkommen utveckling. Sedan är det lite komiskt att han lyfter in förslag som Allianspartierna sedan tidigare har sagt att man vill förbättra vårdvalet med, men det är klart att det gör det ju lättare att bli överens.

Med denna insikt borde nu det nya S landstingsrådet tala med en del av sina kamrater i norra delen av Sverige för de har ännu inte insett vårdvalets fördelar och poängen med patientmakt, men bjud in dem till en liten kurs så kanske de kan övertygas också!

Inga kommentarer: