onsdag, april 07, 2010

Sjukförsäkringsreformen en framgång trots allt?

Diskussionen det senaste året kring förändringarna i sjukförsäkringssystemet har varit intensiv. Där har funnits mycket vänsteropportunism och märklig informationsspridning om konsekvenserna. Men det är också så att förändringarna har inte varit klockrent gjorda och också drabbat och påverkat många enskilda. En stor förändring går inte obemärkt förbi. Men sanningens minut om förändringarnas inriktning närmar sig nu! Testet om det funkar med en förstärkt arbetsinriktning och bättre stöd för återgång till någon typ av arbetsliv börjar vi nu se resultatet av. I veckan kom en första redovisning att så många som 2/3 får någon typ av fotfäste på arbetsmarknaden av dem som gick från sjukskrivningssystemet till arbetsförmedlingens ansvarsområde. Sanna Reyman SVD har utifrån detta på ett alldeles utmärkt sätt funderat kring vd detta kan betyda för enskilda människor. Likaså har Annie Johansson beskrivit det socialdemokratiska haveriet i frågan!

Jag menar att skulle de fortsätta utvärderingarna och uppföljningarna visa att så många får en väg tillbaka till arbetslivet av dem som varit långtidssjukskrivna så är reformen en jättesuccé. Sedan måste man på ett väldigt bra sätt ge dem som inte klarar denna återgång bra möjligheter att skapa sig ett värdigt liv och minimera dessa människors osäkerhet inför framtiden. Om det sker så har sjukförsäkringsreformen givit många människor en chans till bättre hälsa, eftersom arbete och hälsa väldigt tydligt hör ihop. Då blir vänstersidan svaret skyldig varför man inte vill ge fler chansen att komma tillbaka till ett arbetsliv och varför man inte tagit ansvar för rehabilitering. Att vänsterfolket inte förstår frågan ser man också i vårt landsting där man kapitalt misslyckats med att ge dem som har rätt till rehabilitering en sådan. Det är skamligt!

1 kommentar:

Anonym sa...

Har en vän som nu kastas ut från försäkringen på mötet där af fk var med säger alla vi vet du är sjuk men vi måste följa våra riktlinjer på fredag ska hon till af ska klara sig på 177 kr efter skatt per dag räcker inte ens till hyran bli tvungen söka försörjningsstöd på vilket sätt anser du att detta är bra för min vän? Bli min vän friskare av en sån här behandling anser du min vän är lat eller? resultatet är att min vän nu mår ännu sämre den hjälpen hon behöver finns inte på AF. Vad ska jag säga till min vän så att hon ska förstå att detta görs för hennes bästa? Det är skamligt att göra så här mot min vän och alla andra som drabbas. är man sjuk bör man vara skyddad genom sjukförsäkringen annrs är det ingen sjukförsäkring värd namnet.